I 2017/18 går 77 procent af det samlede antal elever i grundskolen på en folkeskole, og 17 procent af eleverne går på frie grundskoler. 4 procent af det samlede elevantal er på efterskole, mens 2 procent af eleverne er indskrevet i øvrige tilbud.

Udvikling i elevtal i grundskolen, børnehaveklasse til 10. klasse,
fordelt på skoletyper, 2013/14 - 2017/18

Figur der grafisk illustrerer den fordelig af elever på skoletyper, som er beskrevet i starten af siden.

Noter: ’Folkeskoler’ i denne tabel også kommunale internationale skoler. ’Frie grundskoler’ omfatter frie internationale skoler. ’Øvrige’ omfatter specialskoler, dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler. Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

 

Det samlede elevtal i grundskolen (0.-10. klasse) er overordnet set faldet lidt sammenlignet med de seneste år.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Elevtal i grundskolen, børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt på skoletyper, 2013/14-2017/18


2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  2017/18
Folkeskoler 557.215 554.054 549.782 546.753 542.534
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 4.768 4.661 4.849 4.794 3.913
Specialskoler for børn 9.299 9.143 9.456 9.530 9.288
Dagbehandlings-
tilbud
2.514 2.460 2.625 2.676 2.754
Frie grundskoler 108.381 111.875 117.033 119.120 121.057
Kommunale internationale skoler   90 145 194 257
Frie og private internationale skoler 105 154 225 340 383
Efterskoler 24.094 24.731 24.921 24.729 25.404
Efterskoler med særligt tilbud 2.843 2.942 3.029 3.046 3.239
I alt 709.219 710.110 712.065 711.182 708.829

Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

 

Sidst opdateret: 20. juni 2019