Hop til indhold

Tal om elever i grundskolen 2019/2020

Statistik over elever i grundskolen 2019/2020
Noter: I figuren inkluderer kategorien ’Frie grundskoler’ også frie og private internationale skoler og kategorien ’Efterskoler’ inkluderer også efterskoler med samlet særligt tilbud.
Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.
  • I skoleåret 2019/2020 var der samlet knap 660.000 elever i grundskolens 0.-9. klasse. Elevantallet i grundskolen er faldet de seneste år grundet færre børn i skolealderen i befolkningen. De nyeste tal viser, at elevtallet i grundskolen samlet er faldet med cirka 8.500 sammenlignet med det seneste år.
  • Andelen af elever i folkeskolen er faldet de seneste år, mens andelen af elever i fri- og privatskoler er steget i samme periode. I skoleåret 2019/20 gik 78,5 procent af eleverne fra 0.-9. klasse i en folkeskole, mens 18,1 procent af eleverne gik i fri- og privatskoler.
  • Sammenlignet med de seneste år går lidt flere elever i 10. klasse. En stigende andel af 10. klasses eleverne går på efterskole, og andelen udgør knap 57 procent i 2019/2020. Andelen af elever, der tager 10. klasse på en folkeskole eller på en fri- eller privatskole er mindsket i samme periode og udgør hhv. knap 24 og 8 procent.

Samlet antal elever

Klassetrin 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
0.-9. klasse 673.539 675.198 676.074 673.036 669.156 659.965
10. klasse 36.995 37.228 35.324 36.089 35.417 36.521

Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

Hvordan opgøres elevtallene?

Oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal pr. 30. september. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det betyder, at opgørelser i dette notat ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tidligere offentliggørelser.

Sidst opdateret: 13. januar 2021