Hop til indhold

Elevtallene på grundskoleområdet i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus er bestandstal. Således er elevtallene et nedslag, og udtrykker altid elevaktivitet den 30. september det pågældende skoleår. Elevtallene bygger på et forløbsregister og rettes løbende bagud i tid. Ved hver dataopdatering, sker der således også rettelser for tidligere skoleår.

Elevtallene indeholder også oplysninger om specialundervisning og inklusionsgrad i grundskolen. Inklusionsgraden angiver hvor stor en andel af eleverne i kommunale skoletilbud, der er inkluderet i den almindelige undervisning. Det vil sige elever, som ikke modtager undervisning i en specialklasse eller på en specialskole. 

Hvordan beregnes inklusionsgraden?

Når inklusionsgraden beregnes, indgår kun elever i de kommunale skoletyper: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, Specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem.

Inklusionsgrad udregnes som andelen af elever i den almindelige undervisning. Elever, der ikke er en del af den almindelige undervisning, modtager undervisning i et segregeret tilbud. De segregerede tilbud omfatter specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og behandlingshjem samt specialklasser i folkeskoler eller kommunale ungdomsskoler.

Sidst opdateret: 5. september 2022