Hop til indhold

Note: Tallene baserer sig på 540.274 elever i almen- og specialklasser i folkeskolen. I skoleåret 2019/20 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær i forårsmånederne fra marts til juni 2020. STIL har ikke haft mulighed for at efterprøve, om ændringer ift. foregående år i de indberettede data i forårsmånederne 2020 skyldes ændringer i registreret eller faktisk elevfravær. Resultater af det registrerede elevfravær 2019/20 bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Der er i år indsamlet elevfravær for 540.274 elever i folkeskolen. Tallene for elevernes fravær i skoleåret 2019/20 viser, at eleverne i gennemsnit har været fraværende fra skolen i cirka 10,4 dage i løbet af skoleåret. Det svarer til 5,2 procent på et skoleår. Sygefravær står for lidt mere end halvdelen af fraværet, svarende til 5,5 af de 10,4 dage, mens fravær med tilladelse i gennemsnit udgør 3,5 dage. De resterende 1,4 dage dækker over ulovligt fravær og udgør 1 procent af det samlede elevfravær.

Af grafikken fremgår det også at:

  • De ældste elever har flere fraværsdage. Indskolingselever har i skoleåret 2019/20 i gennemsnit fravær svarende til 9,7 dage, mens elever på mellemtrinnet har 10,3 dages fravær. Udskolingens elever har fravær svarende til 11,1 dage.
  • Færre elever har i skoleåret 2019/20 et højt fravær. Andelen af elever med mere end 20 fraværsdage ligger i 2019/20 på 11,7 procent. I 2018/19 havde 14,2 procent af eleverne mere end 20 fraværsdage, mens dette var gældende for 14,6 procent af eleverne i 2017/18.
Sidst opdateret: 5. september 2022