Statistik om elevernes fravær i folkeskolen 2017/18

Årets tal for elevernes fravær i folkeskolen viser, at eleverne i gennemsnit er fraværende fra skolen i næsten 12 dage på et skoleår. Det svarer til 5,9 procent af skoleåret. Omfanget er steget med 0,3 procentpoint siden sidste skoleår og 0,6 procentpoint siden 2014/15. Stigningen over tre år svarer til, at eleverne i gennemsnit har én dags mere fravær.

Færre elever har et lavt fravær mellem 0 og 2 procent. I skoleåret 2014/15 udgjorde andelen af elever med lavt fravær 30,7 procent af eleverne, hvor det i skoleåret 2017/18 er faldet til 25 procent. Samtidigt er andelen af elever med et fravær over 10 procent i samme periode steget med 1,6 procentpoint – fra 13,1 procent i 2014/15 til 14,7 procent i skoleåret 2017/18.

Det gennemsnitlige fravær i specialskolerne er på 9,4 procent. Set i forhold til folkeskoleelever har specialskoleelever 3,5 procentpoint mere fravær. Det er primært det lovlige fravær og sygefraværet, der er højere.

Sidst opdateret: 7. november 2018