Hop til indhold

Hvert år indberetter folkeskoler og kommunale specialskoler elevfravær. Registrering af fravær sætter skoler og kommuner i stand til at følge, om undervisningspligten bliver overholdt.

Hvordan beregnes fravær på landsplan?

Elevers fravær noteres dagligt ved skoledagens begyndelse. En elevs udeblivelse fra undervisningen i folkeskolen registreres enten som sygefravær, fravær med tilladelse eller ulovligt fravær:

  • Sygefravær dækker over fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
  • Fravær med tilladelse dækker over fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed), fx på grund af ferie.
  • Ulovligt fravær er alt fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelse, eller som er uden skoleledelsens tilladelse.

Fravær indberettes som dagsfravær. Elevens fraværsprocent udregnes ved at dividere antal dage i skoleåret, hvor eleven har været fraværende grundet hhv. sygdom, tilladt fravær eller ulovligt fravær, med antallet af skoledage i skoleåret. Elevens samlede fravær er summen af sygefravær, tilladt fravær og ulovligt fravær.

Den gennemsnitlige fraværsprocent på lands-, kommune- eller skoleniveau inden for et skoleår beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers fraværsprocent. Eleven vægtes efter det antal måneder i skoleåret, hvor der er registreret fravær for eleven på den givne institution.

I Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus kan du se opgørelser af elevfraværet i folkeskolen fra 2010/11 og frem til senest tilgængelige skoleår.

 

Bemærk

Skoler i kommuner med velfærdsaftaler er fritaget indberetningspligten til STIL.

Covid-19 kan have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær i forårsmånederne fra marts til juni 2020 samt skoleåret 2020/2021 og december 2021 grundet hjemsendelserne i landets skoler såvel nationalt som lokalt.

Første kvartal af 2022 var præget af et højt Covid-19-smittetryk i kombination med åbne skoler samt opfordring om to ugentlige screening-test, hvorfor sygefraværet for januar-marts 2022 er væsentligt højere end for første kvartal i skoleårene før Covid-19. Det højere samlede fravær for 2021/2022 skal ses i dette lys.

Sidst opdateret: 11. november 2022