Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring (STIL) bistår Sundhedsstyrelsen med indsamling af oplysninger om fremmøde i dagtilbud og grundskoler efter genåbningen d. 15. april 2020. Oplysninger tilgår Modelgruppen for COVID-19, der er forankret under Statens Serum Institut og som laver løbende prognoser for smittens udvikling i Danmark. Oplysningerne er nødvendige for at vurdere effekten af genåbningen og mulighederne for at ændre restriktionsniveauet bredere i Danmark.

På denne side offentliggøres opgørelser baseret på de indsamlede oplysninger om fremmødet blandt børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen. 

STIL har etableret indberetningsløsningen vedrørende fremmødet i løbet af uge 16 parallelt med, at skoler og dagtilbud mange steder åbnede op. Da Sundhedsstyrelsen har haft behov for at få data tilgængeligt hurtigt, har kommuner og skoler haft kort tid til at indberette oplysninger, og STIL har tilsvarende haft begrænset mulighed for at kvalitetssikre de indberettede oplysninger. Derfor kan der forekomme mindre bagudrettede opdateringer i kommende uger i forbindelse med yderligere kvalificering af datagrundlaget.

Om datagrundlag

Datagrundlaget for opgørelser om fremmøde består af indberettede oplysninger fra kommuner og folkeskoler.

Kommunale dagtilbud omfatter kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere. Kun besvarelser fra kommuner, der har angivet realistiske antal indmeldte børn i kommunale dagtilbud, anses for valide og indgår i opgørelserne. Kommuner, der har indberettet flere fremmødte børn end indmeldte børn, indgår ikke. Kommuner, der ikke har gennemført indberetningen, indgår heller ikke.

I de vedlagte excelark ("Se indberetningerne for fysisk fremmøde i dagtilbud") kan tilgås opgørelser på kommuneniveau over det gennemsnitlige fremmøde på ugebasis. I beregningen af det gennemsnitlige fremmøde pr uge indgår ikke officielle helligdage. Ligeledes indgår 1. maj ikke i beregningen af gennemsnitlige fremmøde for uge 18.

I opgørelserne medtages udelukkende oplysninger fra folkeskoler med elever på 0.-5.-klassetrin. Kun besvarelser fra folkeskoler, der har angivet, at de er omfattet af genåbningen, indgår i opgørelserne. Specialskoler og interne skoler indgår ikke i opgørelserne.

Besvarelser, hvor de summerede elevtal indikerer fejlindtastninger, indgår ikke i opgørelserne. Konkret betydet det, at besvarelser, hvor antallet af indskrevne elever afviger med +/- 20 % fra den tilsvarende elevbestand fra Danmarks Statistik (bestand pr. 30. september 2019), ikke indgår i opgørelserne. Dette omfatter under 1 % af de indkomne besvarelser i uge 18.

Endvidere indgår besvarelser fra skoler, hvor antallet af fremmødte elever overstiger antallet af indskrevne elever, ikke i opgørelserne.

I de vedlagte excelark ("Se Se indberetningerne for fysisk fremmøde i folkeskolerne (kommuneniveau)" og "Se indberetningerne for fysisk fremmøde i folkeskolerne (skoleniveau)") kan tilgås opgørelser på kommune og skoleniveau over det gennemsnitlige fremmøde på ugebasis.

I beregningen af det gennemsnitlige fremmøde pr uge indgår ikke officielle helligdage. Ligeledes indgår 1. maj ikke i beregningen af gennemsnitlige fremmøde for uge 18.

 
Sidst opdateret: 29. maj 2020