Praktikpladssituationen ultimo juli 2019

De seneste tendenser for juli 2019 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af juli 2019 viser, at:

 • 71.752 elever er i gang med et hovedforløb. Det er 2 pct. flere end tilsvarende måned sidste år.
 • Ved udgangen af juli 2019 var der i alt 9.829 elever, var aktivt praktikpladssø-gende og levede op til EMMA-kriterierne. Det er et fald på 6 pct. i forhold til sammen måned året før. Aktivt praktikpladssøgende dækker over praktik-pladssøgende i alt og elever i skolepraktik.
 • Praktikpladssøgende i alt, eksklusiv elever i skolepraktik, udgør samlet set 3.407 elever. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til samme måned sidste år. Af disse er 2.823 elever søgende med et afsluttet grundforløb, mens 584 er søgende i gang med et grundforløb. Det er hhv. 7 pct. flere og 19 pct. færre i forhold til samme måned sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.538 uddannelsesaftaler. Det svarer til antallet af indgåede aftaler i samme periode sidste år.

Tabel 1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo juli 2018 og 2019

Juli 2018 Juli 2019 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 63.194 65.126 3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 227 204 -10 %
Elever i skolepraktik 7.068 6.422 -9 %
Elever i gang med et hovedforløb 70.489 71.752 2 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio august 2019.

Nøgletal

Ved udgangen af juli var situationen følgende:

 • 2.823 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 2.442 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er en stigning på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 381 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er en stigning på 86 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 584 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af juli 3.407 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo juli viser, at:

 • 65.126 elever har en uddannelsesaftale. Det er 3 pct. flere end samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 204 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 10 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 6.422 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 9 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.538 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket svarer til samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 252 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 6.562 elever. Det er et fald på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 25. september 2019