Praktikpladssituationen ultimo januar 2018

De seneste tendenser for januar 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo januar 2017 og 2018

  januar 2017
januar 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 68.390 66.081 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 550 348 -37 %
Elever i skolepraktik 6.781 5.990 -12 %
Elever i gang med et hovedforløb 75.721 72.419 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio februar 2018.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af januar 2018 viser, at:

  • 72.419 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 3 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 5.080 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 3.963 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 1 procent og et fald på 4 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

  • 66.081 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 procent i forhold til samme måned sidste år.
  • 348 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 37 procent i forhold til samme måned sidste år. 
  • 5.990 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 12 procent i forhold til samme måned sidste år. 

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.717 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 procent i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 272 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 28 procent i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.215 elever. Det er et fald på 14 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 23. marts 2018