Praktikpladssituationen ultimo september 2019

De seneste tendenser for september 2019 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af september 2019 viser, at:

 • 76.852 elever er i gang med et hovedforløb. Det er 4 pct. flere end tilsvarende måned sidste år.
 • Ved udgangen af september 2019 var der i alt 7.918 elever, var aktivt praktikpladssøgende og levede op til EMMA-kriterierne. Det er et fald på 5 pct. i forhold til sammen måned året før. Aktivt praktikpladssøgende dækker over praktikpladssøgende i alt og elever i skolepraktik.
 • Praktikpladssøgende i alt, eksklusiv elever i skolepraktik, udgør samlet set 2.670 elever. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Af disse er 1.001 elever søgende med et afsluttet grundforløb, mens 1.669 er søgende i gang med et grundforløb. Det er hhv. 22 pct. færre og 13 pct. flere i forhold til samme måned sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.264 uddannelsesaftaler. Det er et lille fald på 1 pct. I forhold til antallet af indgåede aftaler i samme periode sidste år.

Tabel 1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo september 2018 og 2019

September 2018 September 2019 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 67.986 71.306 5 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 299 298 0 %
Elever i skolepraktik 5.598 5.248 -6 %
Elever i gang med et hovedforløb 73.883 76.852 4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2019.

Nøgletal

Ved udgangen af september var situationen følgende:

 • 1.001 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 853 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 22 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 148 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 50 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.669 elever er praktikpladssøgende, men samtidig i gang med et grundforløb Det svarer til en stigning på 13 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af september 2.670 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo september viser, at:

 • 71.306 elever har en uddannelsesaftale. Det er 5 pct. flere end samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 298 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er på niveau med samme måned sidste år.
 • 5.248 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 6 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.264 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 229 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 6.695 elever. Det er et fald på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2018

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2018" (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020