Praktikpladssituationen ultimo januar 2020

De seneste tendenser for januar 2020 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af januar 2020 viser, at:

  • 76.691 elever er i gang med et hovedforløb. Sammenlignet med januar 2019 er der 2 procent flere er i gang med et hovedforløb.
  • Ved udgangen af januar 2020 var der i alt 8.215 elever, der var aktivt praktikpladssøgende. Det er et fald på 5 procent i forhold til januar 2019.
  • De seneste 12 måneder er der indgået 43.878 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 2 procent i forhold til antallet af indgåede aftaler i samme periode sidste år.

Årsstatistik 2018

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2018" (pdf)

Sidst opdateret: 2. april 2020