Praktikpladssituationen ultimo oktober 2018

De seneste tendenser for oktober 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af oktober 2018 viser, at:

 • 72.903 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 2 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.936 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.653 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er hhv. 25 pct. flere og 8 pct. færre elever i forhold til samme måned sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.707 uddannelsesaftaler. Det er 7 pct. flere end samme måned sidste år.

Tabel1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo oktober 2017 og 2018

Oktober 2017 Oktober 2018 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 67.151 67.330 0 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 344 259 -25%
Elever i skolepraktik 6.773 5.314 -22 %
Elever i gang med et hovedforløb 74.268 72.903 -2 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio november 2018.

Nøgletal

Ved udgangen af oktober var situationen følgende:

 • 1.653 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 1.444 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 10 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 209 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 6 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 2.283 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af oktober 3.936 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo oktober viser, at:

 • 67.330 elever har en uddannelsesaftale. Det er samme niveau som samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 259 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 25 pct. i forhold til samme måned sidste år
 • 5.314 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 22 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.707 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 240 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 31 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.139 elever. Det er et fald på 15 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 9. januar 2019