Praktikpladssituationen ultimo februar 2019

De seneste tendenser for februar 2019 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af februar 2019 viser, at:

 • 75.303 elever er i gang med et hovedforløb. Det er samme niveau sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 2.428 elever, der aktivt søger praktikplads. Det er et fald på 22 procent i forhold til samme måned sidste år. Af disse er 1.104 elever søgende med et afsluttet grundforløb, mens 1.324 er søgende i gang med et grundforløb. Det er henholdsvis 40 procent færre og 4 procent flere i forhold til samme måned sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.591 uddannelsesaftaler. Det er
  3 procent flere end samme måned sidste år.

Tabel1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo februar 2018 og 2019

Februar 2018 Februar 2019 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 67.553 69.167 2 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 348 273 -22 %
Elever i skolepraktik 7.265 5.863 -19 %
Elever i gang med et hovedforløb 75.166 75.303 0 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio marts 2019.

Nøgletal

Ved udgangen af februar var situationen følgende:

 • 1.104 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 961 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 39 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 143 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 44 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.324 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af februar 2.428 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo februar viser, at:

 • 69.167 elever har en uddannelsesaftale. Det er 2 procent flere i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 273 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 22 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 5.863 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på
  19 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.591 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 251 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 10 procent i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 6.623 elever. Det er et fald på 17 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 25. april 2019