Hop til indhold

Målsætningen i erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4 er at ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.” 

Elevtrivselsmålinger

Erhvervsskolerne gennemfører årligt elevtrivselsmålinger. På baggrund af elevernes besvarelser på en række obligatoriske spørgsmål opgør ministeriet seks indikatorer for elevernes trivsel:

  • Egen indsats og motivation
  • Læringsmiljø
  • Velbefindende
  • Fysiske rammer
  • Egne evner
  • Oplæring (tidligere praktik)

Svarene på spørgsmål om oplæring kommer kun fra elever/lærlinge på erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

Virksomhedsmålinger

Erhvervsskolerne gennemfører årligt virksomhedstilfredshedsmålinger. På baggrund af virksomhedernes besvarelser på en række obligatoriske spørgsmål opgør ministeriet tre indikatorer for virksomhedernes tilfredshed:

  • Virksomhedernes oplevelse af eleverne
  • Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med erhvervsskolen
  • Generel tilfredshed
Sidst opdateret: 20. marts 2024