Hop til indhold

Målsætningen i erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4 er at ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.”

Klare mål 4 har et todelt resultatmål. "Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020."

Elevtrivselsmålinger

Erhvervsskolerne gennemfører årligt elevtrivselsmålinger. På baggrund af elevernes besvarelser på en række obligatoriske spørgsmål opgør ministeriet seks indikatorer for elevernes trivsel:

  • Egen indsats og motivation
  • Læringsmiljø
  • Velbefindende
  • Fysiske rammer
  • Egne evner
  • Oplæring (tidligere praktik)

Indikatoren om oplæring baseres alene på besvarelser fra elever på erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

Virksomhedsmålinger

Erhvervsskolerne gennemfører årligt virksomhedstilfredshedsmålinger. På baggrund af virksomhedernes besvarelser på en række obligatoriske spørgsmål opgør ministeriet tre indikatorer for virksomhedernes tilfredshed:

  • Virksomhedernes oplevelse af eleverne
  • Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med erhvervsskolen
  • Generel tilfredshed
Sidst opdateret: 20. marts 2023