Hop til indhold

Den socioøkonomiske reference for frafald på erhvervsuddannelserne er et statistisk beregnet udtryk, som viser frafaldet for elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede frafald.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. Eleverne følges fra starten på deres erhvervsuddannelse og frem til en eventuel uddannelsesaftale. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske frafald, kan man få et billede af, om institutionens frafald er bedre, dårligere eller på niveau med frafaldet på landsplan.

Beregnet på afdelingsniveau

Den socioøkonomiske reference er beregnet for hver afdeling og uddannelsesgruppe inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, ”Kontor, handel og forretningsservice”, ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Teknologi, byggeri og transport”.

 

Sidst opdateret: 23. september 2022