Hop til indhold

Hvor mange starter en erhvervsuddannelse?

Spørgsmålet kan faktisk forstås og besvares på flere måder. Dét som nok oftest menes er; hvor mange starter på en erhvervsuddannelse samlet set, frem for eksempelvis en gymnasial uddannelse? Her er der tale om én ud af flere typer opgørelser.

Spørgsmålet kan jo også betyde; hvor mange starter på fx frisøruddannelsen eller smedeuddannelsen? Her vil der være tale om en anden type opgørelse.

På Uddannelsesstatistik.dk offentliggøres data og statistik, der kan besvare forskellige typer spørgsmål om elevtal på erhvervsuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, om du har fat i den rigtige opgørelse til dét, du søger svar på.

Da der er mange måder at gå igennem et erhvervsuddannelsesforløb på, og der i øvrigt findes omkring 100 erhvervsuddannelser, gør vi opmærksom på, at det er et komplekst dataområde.

Hvorfor opgøres elevtal på forskellige måder?

Sidst opdateret: 5. september 2022