Tilgang til erhvervsuddannelserne

I datavarehuset kan du se førstegangstilgangen til erhvervsuddannelserne det vil sige første start på erhvervsuddannelsen uanset om det er på grundforløbets 1. del, 2. del eller hovedforløbet. I opgørelsen tælles alle tilgange til erhvervsuddannelserne for en person. Det vil sige hvis en person starter på frisør, men falder fra efter to måneder, for derefter at starte på SOSU indgår begge tilgange i opgørelsen.

Førstegangstilgang af elever på erhvervsfaglige uddannelser 2012 - 2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grundforløb før 1.8. 2015  60.684 61.395 63.957 23.876 245 24
Grundforløbets 1. del       12.681 12.963 12.319
Grundforløbets 2. del       19.819 40.771 38.704
Hovedforløb 18.272 17.089 16.118 13.558 7.974 7.334
Total 78.956 78.484 80.075 69.934 61.953 58.381

Note: Erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august 2015, ændrede strukturen på erhvervsuddannelserne, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Bestand

Opgørelser over bestand på erhvervsuddannelserne er under udarbejdelse.

Sidst opdateret: 20. februar 2019