Hop til indhold

Formål

Formålet med VISO (socialstyrelsen.dk), Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, er at sikre vidensudvikling og vidensformidling og at sørge for vejledende specialrådgivning til:

  • borgere
  • kommuner
  • institutioner.

Specialrådgivningen dækker komplicerede og specialiserede enkeltsager inden for:

  • det sociale område
  • folkeskolens specialundervisning
  • specialundervisning for voksne.

VISO er gratis

Den vejledende specialrådgivning er gratis, hvis den fornødne ekspertise ikke er til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud.

Fakta

VISO er en del af Styrelsen for specialrådgivning og social service, der hører under Velfærdsministeriet.

Du kan ringe til VISO på tlf. 7242 3700 eller skrive en mail til VISO@servicestyrelsen.dk.

Sidst opdateret: 26. juli 2023