Hop til indhold

For at få specialundervisning for voksne skal der være tale om handicap som følge af fysiske funktionsnedsættelser eller psykiske handicap.

Fysiske handicap kan for eksempel være:

  • hørevanskeligheder
  • synsvanskeligheder
  • talevanskeligheder
  • bevægelsesvanskeligheder.

Psykiske handicap kan for eksempel være:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • personlighedsmæssige, psykiatriske og psykiske vanskeligheder.

Handicappet kan være medfødt eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på anden måde.

Afdækning af behov og forudsætninger

Før der gives et tilbud, skal der udarbejdes en afdækning af den enkelte deltagers behov og forudsætninger.

På baggrund heraf tages der stilling til, om undervisning og vejledning kan forbedre deltagerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, eller om et andet tilbud er mere relevant. I givet fald udarbejdes i samråd med deltageren en undervisningsplan for undervisningens mål, indhold og omfang.

Specialundervisning for voksne gives ofte i forbindelse med revalidering eller optræning og kan indgå i kommunens samlede hjælp i forbindelse med et handicap.

Kontakt din kommune

Hvis du ønsker et tilbud om specialundervisning for voksne, skal du kontakte din kommune for at få vurderet dine muligheder og få oplysninger om, hvor specialundervisningen tilbydes.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan, når afgørelsen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Klagenævnet for specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 26. juli 2023