Hop til indhold

Skolefritidsordninger (SFO'er) er en del af folkeskolen, og derfor følger de folkeskoleloven.

Hvis der er en SFO ved den skole, som et barn skal gå i, og der er plads i ordningen, skal barnet optages i skolens SFO.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes SFO’er i tilknytning til en eller flere af kommunens folkeskoler. Reglerne for SFO findes i folkeskoleloven.

Formål

SFO skal leve op til folkeskolelovens overordnede formål (retsinformation.dk).

Mål og indhold

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for ordningen. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal blandt andet angive:

  • hvilke klassetrin skolefritidsordningen omfatter
  • hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
  • mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

Ansvar

Skolens leder har det overordnede ansvar for ordningen, det gælder både det pædagogiske og det administrative ansvar.

Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Tilsyn

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence.

SFO inden skolestart

Børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, kan optages i SFO, hvis de har minimumsalderen for optagelse i børnehaveklassen. Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år. Det skal dog godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Lovgivning

Læs folkeskoleloven her (retsinformation.dk)

  • SFO inden skolestart: § 3, stk.7
  • Forældrene til skolens elever har krav på, at eleverne optages i skolens SFO, hvis skolen har en: § 36, stk. 7
  • Kommunalbestyrelsens beslutning om oprettelse af SFO: § 40, stk. 2, nr. 2
  • Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO: § 40, stk. 4
  • Skoleleders ansvar for SFO: § 44, stk. 2, nr.8

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger her (retsinformation.dk)

 

Tilskud til international mobilitet og samarbejde

Pædagogisk personale og andre relevante aktører i SFO, klub og fritidshjem kan få tilskud til international mobilitet og samarbejde med fokus på læring og uddannelse.

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Institutioner og organisationer, der arbejder med grundskoleområdet, kan via Erasmus+ søge om tilskud til at sende medarbejdere på efteruddannelse i Europa, udlandsophold for elever og europæiske samarbejdsprojekter.

Læs mere om Erasmus+ (ufm.dk)

Sidst opdateret: 8. maj 2024