Hop til indhold

Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkelte unges alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati.

Tilbuddene skal også give børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud i kommunen og støtte dem i deres fremtidige muligheder inden for uddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Læs formålsparagraffen for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud (retsinformation.dk).

Klubtilbud i en anden kommune

Hvis den kommune, som den unge bor i, har fritidshjem eller klubtilbud til aldersgruppen, kan den unge vælge et fritidshjem eller et klubtilbud m.v. i en anden kommune. Hvis opholdskommunen ikke har fritidshjem eller klubtilbud m.v., har opholdskommunen ikke pligt til at give mulighed for fritidshjem og klubtilbud m.v. i en anden kommune.

Ansvar

Den enkelte kommune har ansvaret for, at der er et vist udbud af varierede fritidstilbud og andre socialpædagogiske klubtilbud til de større børn og unge i kommunen. Det betyder, at der i alle kommuner skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge - inklusive de svage og udsatte grupper. Klubtilbud kan derfor også være tilbud, der retter sig mod større børn og unge med behov for støtte.

Reglerne for klubtilbud findes i dagtilbudsloven.

Organisering

Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin opgave ved selv at oprette klubtilbud ved at indgå samarbejde med private foreninger eller ved at lade private etablere klubtilbud med offentligt tilskud.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer, der sikrer børnene og de unge indflydelse på indholdet i det tilbud, de går i.

Tilbuddene skal i samarbejde med de større børn og unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen for en plads i klubtilbud m.v. kan højest være på 20 procent af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads. Kommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. skal altså mindst være 80 procent af udgifterne.

Fripladstilskud til klubtilbud

Der findes to typer af fripladstilskud til klubtilbud: Økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud. Herudover har kommunen mulighed for, men ikke pligt til, at give et søskendetilskud.

Økonomisk fripladstilskud

 1. Økonomisk fripladstilskud
 2. Søskendetilskud (hvis det gives)
 3. Socialpædagogisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud

Reglerne om økonomisk fripladstilskud i klubtilbud svarer til reglerne om økonomisk fripladstilskud til en plads i fritidshjem. Der er dog den forskel, at økonomisk fripladstilskud i klubtilbud omfatter både kontingentet, materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning.

Læs om økonomisk fripladstilskud til en plads i et fritidshjem (uvm.dk)

Søskendetilskud

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at give søskendetilskud til børn i klubtilbud m.v. Hvis kommunalbestyrelsen har besluttet at give søskendetilskud til klubtilbud, er reglerne de samme som reglerne om søskendetilskud til en plads i et fritidshjem.

Læs om søskendetilskud til en plads i et fritidshjem (uvm.dk).

Socialpædagogisk fripladstilskud

Reglerne om socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et klubtilbud svarer til reglerne om socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et fritidshjem.

Læs mere om socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et fritidshjem (uvm.dk).

Der er dog den forskel, at socialpædagogisk fripladstilskud til klubtilbud omfatter både kontingentet, materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning.

Reglerne for klubtilbud findes i dagtilbudslovens kapitel 10-13.

Reglerne for tilskud findes i dagtilbudslovens §§ 31-43 a og i bekendtgørelse om dagtilbud.

  Relevante paragraffer i Dagtilbudsloven

  • Om klubtilbud kapitlerne 10-13
  • Om optagelse § 69
  • Om forældrebetaling kapitel 13
  • Om tilskud §§ 31 – 42
  • Om søskende- og fripladstilskud §§ 43 og 43 a
  Sidst opdateret: 21. juni 2023