Hop til indhold

Ressourcepapir

Senest 12 måneder før uddannelsens afslutning skal der påbegyndes et ressourcepapir, der beskriver den unges ressourcer i forhold til planlægning og koordinering af overgangen fra stu. Det er hensigten, at de aktører, der skal tage stilling til eller varetage en opfølgende indsats, inddrages i planlægningen, herunder i at afklare den unges muligheder for videre uddannelse eller beskæftigelse. Se også anbefalinger i best practice-katalog.

Ressourcepapiret skal udarbejdes i ministeriets skabelon, der udgør bilag 2 i stu-bekendtgørelsen. Find link til vejledning til ressourcepapir nedenfor.

Ressourcepapiret kan udfyldes i den skrivbare pdf-udgave af skabelonen, der også er link til nedenfor. Pdf-skabelonen overholder tilgængelighedsstandarder.

For unge, der pr. 1. august 2023 har mindre end 12 måneder tilbage, og som dermed afslutter uddannelsen senest den 31. juli 2024, gælder de hidtidige regler om kompetencepapir, og der skal anvendes den skabelon, der er fastsat i bilag 2 i bek. nr. 739 af 3. juni 2016. Find skabelonen nedenfor.

Afslutningssamtale

Senest tre måneder før afslutningen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse skal kommunalbestyrelsens afholde et møde med den unge om den unges overgang fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter.

Uddannelsesbevis

Den unge får ved afslutningen af uddannelsen udstedt et uddannelsesbevis, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold og de mål og kompetencer, den unge har opnået. Find link til vejledning til uddannelsesbevis nedenfor.

Uddannelsesbeviset kan udfyldes i den skrivbare pdf-udgave af skabelonen, der også er link til nedenfor. Pdf-skabelonen overholder tilgængelighedsstandarder.

Sidst opdateret: 20. december 2023