Hop til indhold

STU er en treårig, individuelt sammensat ungdomsuddannelse.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov.

Uddannelsesplan

Der skal udarbejdes en individuel uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen er det overordnede styringsredskab og skal beskrive målene for den unge. året. På baggrund af uddannelsesplanen skal den kommunale ungeindsats efter samråd med den unge og forældrene udarbejde en forløbsplan, der fastlægger det konkrete indhold af elevens uddannelsesforløb, det vil sige den nærmere tilrettelæggelse, og hvilke elementer der skal indgå i uddannelsen.

Der er udarbejdet en fast skabelon for uddannelsesplan (docx), som skal bruges.

Klager

Du har mulighed for at klage over afgørelser om uddannelsesplan mv. til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 20. september 2021