Hop til indhold

STU er en treårig, individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Uddannelsen skal tilrettelægges med minimum 840 timer om året og i videst muligt omfang under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, der sigter mod progression i den enkeltes udvikling, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov. Uddannelsen behøver desuden ikke at foregå på samme institution gennem hele forløbet.

Uddannelsens elementer og forløb skal beskrives i en forløbsplan for uddannelsen.

Forløbsplan

Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan, som udarbejdes i den kommunale ungeindsats (KUI). Uddannelsesplanen fungerer som overordnet styringsredskab i forhold til at få en ung i uddannelse. Når den unge vurderes at være i målgruppen for STU, skal kommunen på baggrund af uddannelsesplanen og efter samråd med den unge og forældrene udarbejde en forløbsplan, der fastlægger det konkrete indhold af elevens uddannelsesforløb, det vil sige den nærmere tilrettelæggelse, og hvilke elementer der skal indgå i uddannelsen. Det, der i den gældende lov og bekendtgørelse om STU benævnes uddannelsesplan, fungerer således i praksis som en forløbsplan og betegnes som sådan herunder.

Forløbsplanen skal udarbejdes i ministeriets Skabelon til forløbsplan. Skabelonen hedder af historiske årsager stadig skabelon for uddannelsesplan, men er den skabelon, der skal bruges til forløbsplanen. Skabelonen skal bruges for, at forløbsplanerne er sammenlignelige og anvendelige på tværs af kommuner og institutioner i hele landet.

Forløbsplanen skal omfatte:

  • En almendannende del, der retter sig imod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.
  • En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.
  • Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i forløbsplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Klager

Der er mulighed for at klage over afgørelser om uddannelsens indhold mv. til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 15. september 2023