Hop til indhold

Stu er en treårig, individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Uddannelsen skal tilrettelægges med minimum 840 timer om året og i videst muligt omfang under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, der sigter mod progression i den enkeltes udvikling, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov. Uddannelsen behøver desuden ikke at foregå på samme institution gennem hele forløbet.

Uddannelsens elementer og forløb skal beskrives i en forløbsplan for uddannelsen.

Forløbsplan

Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan, som udarbejdes i den kommunale ungeindsats (KUI). Uddannelsesplanen fungerer som overordnet styringsredskab i forhold til at få en ung i uddannelse. Når den unge vurderes at være i målgruppen for stu, skal kommunen på baggrund af uddannelsesplanen og efter dialog med den unge udarbejde en forløbsplan, der fastlægger det konkrete indhold af den unges stu-forløb, det vil sige den nærmere tilrettelæggelse, og hvilke elementer der skal indgå i uddannelsen.

Forløbsplanen skal omfatte:

  • En oversigt over de aktiviteter, herunder praktikophold, som skal indgå i den unges uddannelsesforløb.
  • Progressionsmål for den unge, således at forløbsplanen leder frem mod ressourcepapiret. 
  • Løbende dokumentation af aktiviteter, der har til formål at afklare den unges overgang til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidstilbud eller sociale aktiviteter. 

Det konkrete indhold i forløbsplanen tilrettelægges individuelt ud fra den unges ønsker, behov og fremtidsmuligheder i forhold til uddannelsens formål.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at justere i forløbsplanen efter behov og mindst én gang årligt.

Skabelon og vejledning til forløbsplan

Forløbsplanen skal udarbejdes i ministeriets skabelon, der udgør bilag 1 i stu-bekendtgørelsen. Skabelonen skal anvendes, for at at forløbsplanerne er sammenlignelige og anvendelige på tværs af kommuner og institutioner i hele landet. Find link til vejledning til forløbsplan nedenfor. 

Forløbsplanen kan udfyldes i den skrivbare pdf-udgave af skabelonen, der også er link til nedenfor. Pdf-skabelonen overholder tilgængelighedsstandarder.

For elever, der har påbegyndt uddannelsen før den 1. oktober 2023, fortsætter eleven med forløbsplanen (uddannelsesplanen) fastsat i tidligere bekendtgørelse, hvor den tidligere word-udgave af skabelonen kan anvendes.

Sidst opdateret: 1. november 2023