Hop til indhold

Det statslige rejsehold er etableret som led i regeringsaftalen om ”Styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge” (Børnene Først på undervisningsområdet) og skal understøtte kvaliteten af undervisningen på behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Rejseholdet eksisterer til og med 2027 og tilbyder løbende rådgivnings- og vejledningsaktiviteter som f.eks. webinarer, dialogmøder og 1:1-rådgivning.  

Vejledningsaktiviteter for kommuner og tilbud

Sæt kryds i kalenderen d. 4. juni kl. 12.00-15.00, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til virtuel konference om kommunalt myndighedsansvar og betydningen af skolegang for børn og unge i udsatte positioner

Omkring 70 % af elever fra segregerede skoletilbud fuldfører ikke en ungdomsuddannelse og knap 50 % af eleverne modtager offentlig forsørgelsesydelse 10 år efter afslutningen af 9. klasse (KL, 2024).  

En god skolegang er afgørende for et godt børneliv og er den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Derfor sætter STUK fokus på betydningen af kvalitet i undervisning og skolegang på behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og det øgede kommunale myndighedsansvar, der følger af Børnene Først på undervisningsområdet.

Få inspiration og viden om kvalitet i specialundervisningstilbud

På konferencen vil du møde relevante oplægsholdere, der har aktuel viden og konkrete erfaringer, som kan inspirere til at styrke den kommunale opgave med at løfte kvaliteten på specialundervisningstilbud.

Tilmeld jer gerne flere sammen, så I har mulighed for at drøfte oplæg og refleksionsspørgsmål undervejs. 

Nærmere information og program følger og uploades her på siden.

Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencen er målrettet:

  • Kommuner: Ledelsesrepræsentanter og relevante medarbejdere i kommunen, som har ansvar for indgåelsen af kvalitetsaftaler, tilsynsfunktionen og for henvisning af børn og unge til denne type specialundervisningstilbud både i egen kommune og på tværs af kommunegrænsen.
  • Tilbud: Ledelsesrepræsentanter og relevante medarbejdere på de nuværende interne skoler, der vil ansøge om at indgå kvalitetsaftale som behandlings- og specialundervisningstilbud eller specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Tilmeld dig konferencen (conferencemanager.dk)

Tilmeldingsfrist: 3.6.2024

Rådgivning om kvalitet

Rejseholdet tilbyder rådgivning til kommuner og tilbud til at forbedre undervisningens kvalitet på behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Rejseholdet vejleder desuden om indgåelse af kvalitetsaftaler. 

I 2. halvår af 2024 tilbyder rejseholdet en række konkrete rådgivningsaktiviteter målrettet kommuner. Siden opdateres løbende med yderligere information vedrørende dette. 

Rejseholdet kan kontaktes på Rejseholdet@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 12. marts 2024