Hop til indhold

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft - lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

Fra 1. juli 2024 skal behandlings- og specialundervisningstilbuddet være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale mellem beliggenhedskommunen og behandlings- og specialundervisningstilbuddet. 

Læs lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge (retsinformation.dk)

Kvalitetsaftale

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation.

Kvalitetsaftalen og den fornødne kvalitet

Et behandlings- og specialundervisningstilbud skal have den fornødne kvalitet, for at kunne indgå en kvalitetsaftale. Kvaliteten af tilbuddet vurderes inden for følgende temaer:

 • Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold mv.
 • Organisation og ledelse
 • Elevernes selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
 • Økonomiske forhold
 • Fysiske rammer
 • Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Skabelon til kvalitetsaftale

Kravene til kvalitetsaftalen er fastsat i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem.

I bilagene til bekendtgørelsen er der tre skabeloner til kvalitetsaftaler mellem tilbud og beliggenhedskommunen. Bilag 3 er målrettet behandlings- og specialundervisningstilbud. 

Læs bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem (retsinformation.dk)

Hent skabelon til kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og behandlings- og specialundervisningstilbud (pdf)

Skabelonen er opdateret d. 6. marts 2024.

Håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder en serie håndbøger til at understøtte den kommunale implementering af de nye regler, herunder en håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud.

Håndbogen handler om, hvordan en beliggenhedskommune indgår en kvalitetsaftale med et behandlings- og specialundervisningstilbud. Håndbogen har følgende emner:

 • Lovgivningen om kvalitetsaftaler
 • Hvordan udfyldes kvalitetsaftalen?
 • Hvordan indgås en kvalitetsaftale?
 • Kvalitetsaftalen og de sikrede institutioner

Læs håndbogen om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud (pdf)

Sidst opdateret: 9. juli 2024