I 2015 har syv projekter fået tilsagn om støtte fra den Tværgående Udviklingspulje (TUP). Der er samlet bevilget 12,2 millioner, som skal bruges til at styrke fleksibilitet og kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne.

To temaer

De to temaer i TUP-puljen for 2015 er:

 • Tema 1: Afprøvning af læringsudbytte i AMU.
 • Tema 2: Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU.

I alt modtog ministeriet 12 projektansøgninger til årets pulje. Nedenfor findes en oversigt over de syv projekter, der har modtaget bevilling. Alle projekterne har opstart den 1. september 2015.

www.fou.emu.dk kan du læse mere om de enkelte projekter. Når projekterne er afsluttede kan du finde information om projekternes resultater samme sted. 

Oversigt over projekter, der har modtaget bevilling: 

Projekter, der er tildelt midler under tema 1 ”Afprøvning af læringsudbytte i AMU”:

 • Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
  Projektejer: SOSU Sjælland.
  Samarbejdspartnere: SOSU Fyn, SOCU Fredericia-Vejle-Horsens, SOUS Silkeborg, SOSU C, UCC
  København/Hillerød, SOSU Nord SOSU Nykøbing, SOSU Bornholm, SOSU Sjælland.
 • Model for dokumentation af læringsudbytte
  Projektejer: Århus købmandsskole
  Samarbejdspartnere:
  Tradium, Handelsskolen København Nord, Tietgen KompetenceCenter, eVidenCenter, Aarhus Universitet, Lederne.
 • Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft
  Projektejer: Aarhus Tech
  Samarbejdspartnere: VEU-center Østjylland, VEU-center MidtØst, VEU-center MidtVest

Projekter, der er tildelt midler under tema 2 ”Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU”:

 • Distance flex – learn
  Projektejer: Selandia
  Samarbejdspartnere: EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde tekniske skole.
 • Fleksibel læring i AMU
  Projektejer: Mercantec
  Samarbejdspartnere: EUC Syd og Industriens Uddannelser.
 • Fleksible modelforløb til hel eller delvis fjernundervisning for værdiskabende kurser i industrien
  Projektejer: Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
  Samarbejdspartnere: Tradium i Randers, Mercantec i Viborg, Learnmark i Horsens (i en regional partnerskabsaftale) under faglig ekspertise af det Nationale Kompetencecenter for e-læring i Århus, Industriens Fællesudvalg.
 • Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse: ”Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
  Projektejer: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse.
  Samarbejdspartnere: Business College Syd, Campus Vejle, EUC Nord, EUC Nordvest, Haderslev
  Handelsskole, Køge Handelsskole, Niels Brock, Roskilde Handelsskole, Selandia, Tietgen, Tradium,
  UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Aalborg Handelsskole.

Find mere information om de enkelte projekter på www.fou.emu.dk

Sidst opdateret: 2. juni 2017