Hop til indhold

I 2015 fik syv projekter tilsagn om støtte fra den Tværgående Udviklingspulje (TUP) med det formål, at de skulle understøtte en øget fleksibilitet og kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne. Projekterne fordelte sig på følgende to temaer:

  • Tema 1: Afprøvning af læringsudbytte i AMU.
  • Tema 2: Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU.

Analyse af de tværgående resultater  

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af projekterne, hvor de har sammenfattet viden, erfaringer og resultater på tværs af seks af projekterne. Det sidste projekt har fået udsættelse til juni 2018 og indgår derfor ikke i evalueringen.

Resultater fra evalueringen

Resultater inden for tema 1- ”Afprøvning af læringsudbytte i AMU”

Der er i forsøgene skabt væsentlige erfaringer med udvikling af modeller, redskaber mv. til afprøvning af læringsudbytte. Det er blandt andet erfaringer om hvilke kurser, der er særligt velegnede at benytte tests på, og hvordan man kan udvikle alternative prøveformer til de kurser, hvor det er mere udfordrende samt erfaringer med, hvad det kræver at udvikle gode testspørgsmål. Det vil være oplagt at trække på de opnåede erfaringer i forbindelse med videre udviklingsarbejde indenfor afprøvning af læringsudbytte.

Resultater inden for tema 2 – ”Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU”

Der er i forbindelse med tema 2 blevet udviklet en række AMU-kurser som fjernundervisning inden for forskellige FKB’er. En del af disse er også blevet afprøvet med positive resultater og vil efter lokal vurdering kunne implementeres i den ordinære drift.

Erfaringer fra forsøget peger dog også på en række forhold, som er afgørende for, om fjernundervisning i højere grad bliver brugt. Det handler for det første om, at der skal være en ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning på skolerne. Og for det andet om, at der finder en aktiv markedsføring sted af AMU kurserne tilrettelagt som fjernundervisning.

Nedenfor findes en oversigt over de syv projekter, der modtog bevilling fra puljen samt et link til, hvor du kan læse mere om de enkelte projekter og finde information om projekternes resultater.

Sidst opdateret: 10. marts 2020