; Hop til indhold

TUP-tema 1: Styrket anvendelse af digital læring i AMU

Fokus for tema 1 er udvikling og afprøvning af digitalt undervisningsmateriale og udvikling og afprøvning af tekniske og didaktiske metoder i relation til digital læring med særligt fokus på digital læring tilrettelagt som ikke-tilstedeværelsesundervisning/fjernundervisning eller blended learning. Tema 1 har endvidere fokus på kompetenceudvikling af lærere, udvikling af eksemplariske modelforløb samt udvikling af modeller for test af læringsudbytte og afprøvning af metoder til dokumentation af digital tilstedeværelse.

I det følgende findes inspirationsmateriale om anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelser samt på erhvervsakademi-niveau. Der er også eksempler på materialer til digital læring i AMU. Det skal understreges, at materialet er tænkt som inspiration og ikke som eksempler på, hvad projekter nødvendigvis skal indeholde.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i arbejdsmarkedsuddannelserne er en analyse af, hvordan anvendelse af IKT kan ses som både muligheder og barrierer for AMU-deltagere, der har manglende kompetencer inden for it. Formålet med materialet er også at inspirere faglærere til at anvende IKT i undervisningen og vise, hvordan e-læring kan bidrage med nye metoder, der kan styrke AMU-deltagernes læreprocesser. 

 

IKT på erhvervsakademiuddannelser:

Eksempler på uddannelser på erhvervsakademiniveau, der er tilrettelagt som fjernundervisning/online-undervisning kan findes på smartlearning.dk

Eksempler på digitalt undervisningsmateriale

1. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri har lavet en række gratis instruktionsvideoer, om affaldshåndtering. De understøtter forskellige uddannelsesmål. Se for eksempel filmen Affaldsdeponering – Affaldsklasser, der understøtter de uddannelsesmål, der ligger inden for Affaldsdeponeringsområdet. Andre eksempler på videoer er Affaldsmodtagelse og Asbestaffald.

Find materialet på Materialeplatformen

2. Center for Dialogisk Integration har med støtte fra blandt andet Undervisningsministeriet lavet materialet Bliv en dygtig "linedanser" i kulturmødet. Materialet indeholder blandt andet teoretiske oplæg og interaktive øvelser. Det kan eksempelvis anvendes inden for EPOS område. 

Find materialet her

3. Industriens Fællesudvalg har udviklet et materiale i 3D miljø: Opgavespil om sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Deltageren skal ud fra nogle opgaver vælge rigtig epoxy/isocyanat, tilhørende værn og fremgangsmåde samt efterfølgende den rigtige bortskaffelsesmåde. Materialet kan anvendes i kurset Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater.

Find materialet på Materialeplatformen

Materialeplatformen er der mange AMU-materialer, som i en eller anden udstrækning kan betragtes som indeholdende digital læring eller elementer af digital læring.

Hvis I har spørgsmål til tema 1, kan I kontakte Malene Christophersen, malene.christophersen@uvm.dk, tlf. 3395 5609 eller Annette Ramsøe, annette.ramsoe@uvm.dk, tlf. 3392 5641


TUP-tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte

Med tema 2 stilles der skarpt på, hvordan efterspørgslen efter AMU kan stimuleres ved at arbejde med nye måder at øge den enkeltes motivation for at deltage i voksen- og efteruddannelse. Nedenstående inspirationsmateriale kan anvendes af ansøgere, der ønsker at arbejde med dette tema. Det pointeres, at materialet blot er tænkt som inspiration og ikke som eksempler på, hvad vi fra ministeriets side forventer, at jeres projekter skal indeholde.

Barriere og løftestænger for kortuddannedes opkvalificering er et teoretisk forankret case-studium udarbejdet af NCK i 2010 på otte nordjyske arbejdspladser. Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke faktorer der har betydning for kortuddannedes efterspørgsel efter voksen- og efteruddannelse. Rapporten giver et indblik i motivationsfaktorer og barrierer for kortuddannedes deltagelse i voksen- og efteruddannelse og kan således danne et teoretisk inspirationsgrundlag for projekter, der ønsker at arbejde med motivation af AMU-målgruppen.

Læs rapporten (pdf) 

A practitioners guide to nudging er en praktisk guide i fænomenet ”nudging”, som er udarbejdet af et team af adfærdsøkonomer fra Rotman School of Management på University of Toronto. Begrebet nudging er udledt af adfærdsforskningen og adresserer den problematik, at mennesker kan have svært ved at agere og træffe rationelle og hensigtsmæssige valg i en stadig mere kompleks verden, hvor strømmen af information er fortsat tiltagende. Nudging kan defineres som enkle, adfærdsforandrende initiativer, der virker uden at fratage folk deres valgmuligheder, og som fungerer uden yderligere incitamentsstyring. Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i forskning inden for adfærdsøkonomien og demonstrerer, hvordan nudging kan påvirke adfærd ved at ændre på den måde forskellige valgmuligheder bliver præsenteret i vores miljø. Guiden indeholder en række eksempler på nudging inden for forskellige samfundsområder samt et forslag til en procesguide for udvikling af effektive nudges. Guiden er tænkt som et eksempel på inspiration til at arbejde med nye måder at skabe motivation hos AMU-målgruppen.

Hvis I har spørgsmål til tema 2, kan I kontakte Mette Hartvig, Mette.Hartvig@uvm.dk, tlf. 3395 5667

Sidst opdateret: 19. marts 2021