I 2014 har fem projekter fået tilsagn om støtte fra den Tværgående Udviklingspulje (TUP). Der er samlet bevilget 13,5 millioner, som skal anvendes til at gøre AMU mere fleksibelt og synligt for målgruppen.

To temaer

De to temaer i TUP-puljen 2014 er:

  • Tema 1: Styrket anvendelse af digital læring i AMU.
  • Tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte.

I alt modtog ministeriet 20 projektansøgninger til årets pulje, hvoraf 13 faldt under tema 1, og syv faldt under tema 2. De fem projekter, der har modtaget midler, fordeler sig med tre projekter under tema 1 og to projekter under tema 2.

www.fou.emu.dk kan du læse mere om de enkelte projekter. Når projekterne er afsluttede kan du finde information om projekternes resultater samme sted.

Links til de enkelte projekter på www.fou.emu.dk følger nedenfor:

Tema 1: Styrket anvendelse af digital læring i AMU:

Digitale skills i AMU new practice

Projektholder: SOSU Sjælland.

Samarbejdspartnere: Randers Social- og Sundhedsskole, Århus Social- og Sundhedsskole, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Social-og Sundhedsskolen Esbjerg, UCC Syddanmark, UCC Sydhavn, SOSU C-Social- og SundhedsuddannelsesCenteret, Social- og Sundhedsskolen Herning, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og Sundhedsskolen Syd, SOSU Fyn, SOPU Sundhed omsorg pædagogik København og Nordsjælland, VIA University College, SOSU Nord, SOSU Nyk. F., SOSU Sjælland.

Digital læring i AMU

Projektholder: Mercantec.

Samarbejdspartnere: EUC Syd, Industriens Uddannelser, Træets Efteruddannelsesudvalg, UC Sjælland.

Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Projektholder: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og ledelse.

Samarbejdspartnere: Tietgen KompetenceCenter, Niels Brock, Århus Købmandsskole, Aalborg Handelsskole, IBC, Tradium, CELF, Rybners, CPH West, UCH, ZBC, Learnmark.

Tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte:

Fokus på tosprogede AMU deltageres motivation og læringsudbytte

Projektholder: EUC Sjælland.

Samarbejdspartnere: VEU-Center Øst og Øerne, Næstved Sprog- og Integrationscenter.

Vælg til med AMU

Projektholder: Industriens Fællesudvalg.

Samarbejdspartnere: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Transporterhvervets Uddannelsesråd, Træets Efteruddannelsesud-valg, AMU-Syd, EUC-Sys, TUC.

Sidst opdateret: 5 timer siden