; Hop til indhold

TUP-tema 1: Systematisk brug af AMU

Ministeriet har udarbejdet et kort inspirationspapir til tema 1 i TUP 2013. Det er vigtigt at pointere, at papiret blot skal ses som inspiration og ikke som en facitliste.

Du kan læse inspirationspapiret her (pdf)

Bjarne Wahlgren, der er centerleder ved Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK), har udarbejdet et inspirationspapir om voksenpædagogiske perspektiver. Papiret har pt. status af et udkast, men det er et udkast, der er meget tæt på den endelige version, hvorfor det er blevet sendt ud til de ansøgningsberettigede. 

Inspirationspapir om voksenpædagogiske perspektiver (pdf)

TUP-tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker

Det er essentielt for nye kommunikations-, marketings- og motivationsformer, at de er værdiskabende for målgruppen. I det følgende giver vi nogle eksempler på alternative og innovative kommunikations- og motivationsformer. Eksemplerne er blot tænkt som inspiration til jeres kreative overvejelser og ikke som eksempler på, hvad vi fra ministeriets side forestiller os eller forventer, at jeres projekter skal indeholde.

Det første eksempel er fra Forsvaret, hvor der er blevet arbejdet med alternativ markedsføring. Forsvaret har udviklet en træningsapp til Iphones eller android-telefoner med titlen ”Træn med forsvaret”. Med app’en kan man teste sige selv både konditions- og styrkemæssigt og lægge et personligt 8-ugers træningsprogram. Ved hjælp af denne app får Forsvaret formidlet sig selv som et moderne uddannelsessted, der følger med udviklingen, og det bliver klart, hvor sej man skal være rent fysisk for at være i Forsvaret. Med app’en får Forsvaret også bredt deres budskab videre til personer, som ikke traditionelt er interesseret i Forsvaret. App’en er blevet meget populær, og i november 2012 havde 155.000 danskere downloaded den. 

Et andet eksempel stammer fra the CabinetOffice i Storbritannien, hvor man har udarbejdet en rapport om, hvordan man ved relativt simple og forholdsvis billige virkemidler kan påvirke folk til at ændre adfærd. I rapporten er der fokus på, hvordan virkemidlerne kan benyttes til at reducere bedrageri, fejl og gæld i samfundet, men flere af virkemidlerne vil kunne overføres til andre sektorer og kan inspirere til at tænke lidt anderledes.

Læs mere i Rapport om adfærdspåvirkning (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020