; Hop til indhold

I 2013 fik syv projekter tilsagn om støtte fra den Tværgående Udviklingspulje (TUP) og fik dermed de 11 millioner kroner som Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat til at målrette og fremhæve AMU.

To temaer

De to temaer i TUP-puljen 2013 var:

  • Tema 1: Systematisk brug af AMU 
  • Tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker

I alt modtog ministeriet 12 projektansøgninger til årets pulje, hvoraf seks var under tema 1, og seks var under tema 2. De syv projekter, der har modtaget midler, fordeler sig med fire projekter under tema 1og tre projekter under tema 2. 

Tema 1: Systematisk brug af AMU

”Systematisk brug af AMU gennem åbent værksted" (pdf) 
Projektejer: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 
Samarbejdspartnere: Aarhus Tech, AMU Vest, Roskilde Tekniske Skole, CELF 

”Det faglærte køkken" (pdf)
Projektejer: Mercantec 
Samarbejdspartnere: EUC Nord, Kost- og Ernæringsforbundet

”Systematisk anvendelse af voksen- og efteruddannelse gennem helhedsorienteret rådgivning" (pdf)
Projektejer: VEU-center MidtVest ved Uddannelsescenter Holstebro 
Samarbejdspartnere: VEU-center MidtØst, VEU-center Østjylland

”Systematisk uddannelsesløft med AMU" (pdf)
Projektejer: VEU-center Nordsjælland ved Erhvervsskolen Nordsjælland 
Samarbejdspartnere: VEU-center Øst og Øerne

Tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker

”SMART med AMU – synlig med andre relevante teknologier" (pdf)
Projektejer: VEU-center Vestsjælland ved Selandia-CEU 
Samarbejdspartnere: EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, Slagteriskolen i Roskilde, Erhvervsakademi Sjælland 

”Udvikling af kursus-app" (pdf)
Projektejer: Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi 
Samarbejdspartnere: TEC-Teknisk Erhvervsskole Center, Syddansk Erhvervsskole, Technology College Aalborg 

”Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU’s styrker" (pdf)
Projektejer: Industriens Fællesudvalg 
Samarbejdspartnere: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Transporterhvervets Uddannelsesråd, Træets Efteruddannelsesudvalg, AMU Nordjylland, AMU Syd, Mercantec, Handelsfagskolen

Sidst opdateret: 4. marts 2020