; Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 29. september 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Puljen skal bruges til:

  • udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser
  • udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne
  • udvikling af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, i tilknytning til arbejdsmarkedsuddannelser
  • gennemførelse af analyser og evalueringer om uddannelse til kortuddannede i Danmark, især behovsanalyser.

Målgruppen er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen. Puljen kan søges af efteruddannelsesudvalgene en gang om året.

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet kan anvende midler fra puljen til lignende udviklingsopgaver for de uddannelser, styrelsen selv er ansvarlig for. Det gælder blandt andet opgaver, der angår de særlige arbejdsmarkedsuddannelser til flygtninge og indvandrere og uddannelser med tværgående og alment indhold, og der er også andre udviklingsopgaver med relation til puljens formål, blandt andet evalueringsopgaver.

En del af puljens midler kan anvendes til kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af igangsatte initiativer og resultater.

Temaer

Hvert år udmeldes der et eller flere temaer, som udvalgene særligt opfordres til at målrette deres ansøgninger mod. Det er typisk tværgående temaer på områder, der er strategisk vigtige for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne. Temaerne i 2017 er uddannelsesstrukturer og test og afprøvning i AMU. Temaerne er beskrevet i udmeldingsbrevet, se nedenfor.

Ansøgning

De elektroniske ansøgningsskemaer, der skal benyttes ved ansøgning, er at finde på ministeriets indberetningsportal. Nærmere information om skemaer mv., der skal beskrives hvert år her på siden.

Midler til fordeling

Der er cirka 22 millioner kroner i puljen i 2017.

Ansøgningsfrist

Puljen for 2017 er lukket for ansøgninger. Spørgsmål om selve ansøgningen og ansøgningsskemaet:

E-mail: puljefou@uvm.dk

Telefon: 3392 6514

Oversigt over foreløbige titler på planlagte undervisningsmaterialer, som ministeriet har givet tilskud til på AMU-området i 2018

Liste over undervisningsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelserne med tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (pdf).

Oversigt over foreløbige titler på planlagte undervisningsmaterialer, som ministeriet har givet tilskud til på AMU-området i 2016 og 2017 (pdf).

Listerne offentliggøres af ministeriet for at give alle forlag og udgivere de samme muligheder for at anvende materialerne kommercielt, som efteruddannelsesudvalgenes egne forlag. Listerne giver blandt andet private forlag mulighed for at tage højde for og anvende kommende faglige undervisningsmaterialer materialer i planlægning og udformning af egne udgivelser.

Materialerne vil, når de er færdigudviklede, være frit tilgængelige på materialeplatform.emu.dk eller ved henvendelse til udvalgene.

Sidst opdateret: 29. april 2021