Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. oktober 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Efteruddannelsesudvalg på AMU-området.

Formål

Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelserne i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer. Målgruppen for udvikling er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • udvikling og revision af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser
  • udvikling og revision af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, til brug på arbejdsmarkedsuddannelser
  • udvikling, revision af faglig efteruddannelse til lærerne
  • gennemførelse af undersøgelser, analyser og evalueringer om erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til kortuddannede i Danmark.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning til puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2018” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er cirka 22 millioner kroner i puljen i 2018.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 12. oktober 2017 kl. 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet sendes direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål om vejledningen til puljen kan stilles til joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk, tlf. 3392 5350.

Liste over undervisningsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelserne med tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hermed offentliggøres en oversigt over foreløbige titler på planlagte undervisningsmaterialer, som ministeriet har givet tilskud til på AMU-området i 2018.

Listen offentliggøres af ministeriet for at give alle forlag og udgivere de samme muligheder for at anvende materialerne kommercielt, som efteruddannelsesudvalgenes egne forlag. Listen giver blandt andet private forlag mulighed for at tage højde for og anvende kommende faglige undervisningsmaterialer materialer i planlægning og udformning af egne udgivelser.

Materialerne vil, når de er færdigudviklede, være frit tilgængelige på materialeplatform.emu.dk eller ved henvendelse til udvalgene.

Sidst opdateret: 21. juli 2023