Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter objektive kriterier.

Formål

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 er der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 mio. kr. fordelt med 21,6 mio. kr. i 2018, 13,0 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021. Midlerne for 2019-2021 udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de kommende års finanslove. 

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver omfattet af trepartsaftalen, herunder også udvikling af prøver til delmål samt følgeaktiviteter i forbindelse med dette. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelser af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt, og beskrivelser af tiltag, som sandsynliggør, at institutionerne kan holde prøverne ukendt for deltagerne indtil selve prøveafholdelsen.

Midler til fordeling

Midler til fordeling i puljens første runde udgør i alt 21,6 mio. kr.

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter objektive kriterier. 

Sidst opdateret: 4. marts 2020