Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 er der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 millioner kroner (2018-niveau) fordelt med 21,6 millioner kroner i 2018, 13,0 millioner kroner i 2019, 8,7 millioner kroner i 2020 og 3,0 millioner kroner i 2021. Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører midlerne, som er afsat i 2019.

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver omfattet af trepartsaftalen, herunder også udvikling af prøver til delmål samt følgeaktiviteter i forbindelse med dette. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelser af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt, og beskrivelser af tiltag, som sandsynliggør, at institutionerne kan holde prøverne ukendt for deltagerne indtil selve prøveafholdelsen.

Midler til fordeling

I 2019 er der afsat 13,1 millioner kroner til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver. 

Puljen i 2019 har ligesom i 2018 fokus på udvikling af prøver til både eksisterende og nye arbejdsmarkedsuddannelser.

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter objektive kriterier. 

Sidst opdateret: 21. juli 2023