Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 26. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau. 

Formål

Formålet med puljen er, at: 

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en uddannelsesinstitutionsneutral informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller for at opnå erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til? 

Puljen skal finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringerne med mangel på almene kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Den opsøgende indsats baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Projektet skal have et klart fokus på opsøgende uddannelsesarbejde, og det vil sige, at projektet aktivt skal involvere eller henvende sig til medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i motivationsskabende aktiviteter, der fremmer viden og incitamenter til at deltage i opkvalificerende uddannelsesaktiviteter.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til opsøgende arbejde 2020 (pdf)” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Skabeloner og skemaer, som skal anvendes, findes under "Ansøgningsmateriale". 

Midler til fordeling

Der er afsat 25 millioner kroner til puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 26. november 2019 klokken 12.00. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Melissa Kousgaard, tlf: 33 92 53 39 eller e-mail.    

Sidst opdateret: 21. juli 2023