Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 3. december 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU, kan ansøge om tilskud fra puljen. Projekter skal gennemføres i et samarbejde mellem mindst to uddannelsesinstitutioner.

Formål

Puljen skal understøtte udviklingen af nye samarbejdsmodeller mellem udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) omkring digital læring, så flere voksne får en relevant voksen- og efteruddannelse (VEU) ved at udnytte den fleksibilitet og nye læringsformer, der kan ligge i at arbejde strategisk med digitalisering. Digital læring dækker i denne sammenhæng over fjernundervisning og e-læring, det vil sige undervisningsforløb, der indeholder betydelige digitale elementer, men ikke nødvendigvis udelukkende er fjernundervisning. Disse samarbejdsmodeller skal bidrage til overvindelsen af en række barrierer, uddannelsesinstitutionerne oplever i form af høje etableringsomkostninger for de enkelte uddannelsesinstitutioner og stor konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne.

Hvad kan der søges tilskud til?

Med midlerne fra puljen kan uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU, gennemføre projekter, hvori der udvikles en samarbejdsmodel, en forretningsmodel for digital læring samt konkrete digitale undervisningsforløb.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området (pdf)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 9,5 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er 3. december 2019, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:
Kristian Kallesen, tlf. 41 72 72 78, Kristian.Kallesen@stil.dk.

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023