Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner.

Formål

Puljens hensigt er at understøtte, at herboende socialt udsatte grønlændere med særlige behov og utilstrækkelige danskkundskaber får mulighed for at deltage i understøttende aktiviteter med henblik på en forbedring af deres situation.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til støtte af aktiviteter, som organiseres med henblik på at forbedre målgruppens parathed til læring, undervisning og sprogtilegnelse.

Hvordan søges der om tilskud

Læs "Vejledning om puljen parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 2. runde" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 0,8 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 20. november 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:
Susanne Anthony, tlf. 23 29 36 26, susanne.anthony@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 21. juli 2023