; Hop til indhold

I programmet afprøver de deltagende skoler særlige designs for feedback, som skal udvikle den pædagogiske ledelse på skolerne og på de forskellige uddannelsesområder.

Formål

Formålet med programmet er at opnå viden, der kan danne udgangspunkt for videreudvikling af pædagogisk ledelse inden for de fire uddannelsesområder (AMU, AVU, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). I programmet sættes der særligt fokus på, hvordan lederen kan tage del i udviklingen af kvalitet i undervisningen gennem dialog om undervisningens mål og resultater, gennem et fokus på lederens feedback til medarbejderen/læreren/lærerteam.

Følgeforskning og evaluering

Programmet udvikles og evalueres af et konsortium bestående af Pluss Leadership og LSP på Aalborg Universitet.

Milepæle i programmet

2016

Maj – opstartskonference for de deltagende skoler

August – december – skolerne gennemfører de lokale skoleprojekter

November- midtvejskonference for de deltagende skoler

2017

Maj – afrapportering fra projektets resultater

Sidst opdateret: 11. januar 2021