Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 31. oktober 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge? 

Alle, dog i overensstemmelse med punkt 1.2 i Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2019 (pdf).

Formål

Puljens formål er at støtte projekter, der omfatter udarbejdelse af materialer, redskaber og undervisningsforløb, som kan formidles digitalt ved hjælp af video, audio og tekster, og som kan bruges i undervisningen og til at udvikle undervisning.

I 2019 har puljen fokus på et indsatsområde: Styrket læring for udsatte børn og unge.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om midler til udarbejdelse af materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, som stilles til fri disposition for offentligheden ved projektets afslutning. Der ydes ikke tilskud fra puljen til kommercielle projekter.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2019 (pdf) for at få information om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale" kan du finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling 

Puljen i 2019 er på 15,0 millioner kroner.

Tilskud til projekter ydes med minimum 250.000 kroner. Ministeriets tilskud kan maksimalt udgøre 50 procent af projektets samlede budget.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er torsdag den 31. oktober 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Sidst opdateret: 15. august 2023