Hop til indhold

Hvem kan søge om støtte fra udlodningsmidler?

Alle kan søge om støtte fra ministeriets udlodningsmidler, men der er nogle undtagelser:

  • Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende, hvis virksomhed får tilskud efter gældende lovbestemmelser eller finanslovsbevillinger, kan ikke søge om tilskud til formål, som de efter loven skal varetage og får bevilling til.
  • Ansøgninger fra ansøgere, som tidligere har fået bevilget støtte, men ikke overholdt gældende retningslinjer på området, vil blive afvist.

Hvilke formål kan støttes af udlodningsmidler?

Ministeriet støtter nye landsdækkende eller landsdelsdækkende tiltag og aktiviteter inden for ministeriets område gennem projekttilskud.

Der kan ikke søges om støtte af udlodningsmidlerne til gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Information om kriterier for ansøgninger til ministeriets udlodningsmidler findes i retningslinjerne for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning. Overordnet stilles der følgende krav til ansøgninger:

Projektet skal være undervisningsrelevant og have klare fagpædagogiske og fagdidaktiske mål. I ansøgningen skal der være henvisninger til relevante vejledninger og læreplaner. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem projektets indhold, målgruppen og indsatsområdet. Derudover skal der argumenteres i ansøgningen for projektets nyhedsværdi og effekt.

Der udpeges en række indsatsområder for hver ansøgningsrunde.

Ministeriet tager også imod ansøgninger, som ikke omhandler indsatsområderne, men er relevante for ministeriets ressort. Ved tildeling af støtte prioriteres ansøgninger, som ligger inden for indsatsområderne, højst.

Ansøgeren skal være opmærksom på, at ministeriet støtter køb af tjenesteydelser i forbindelse med projektet. Der gives ikke støtte til:

  • formål, der får tilskud efter gældende lovbestemmelse eller finanslovbevilling
  • løn, honorarer og andre løbende driftsudgifter
  • skolerejser, klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser
  • etableringer og ombygninger
  • rejser og studieophold
  • formål af lokal karakter
  • anskaffelser.

Ansøgeren skal også være opmærksom på, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet skal gøres offentligt omkostningsfrit tilgængeligt gennem www.materialeplatform.emu.dk.

Hvordan søger man om støtte fra udlodningsmidler?

Ansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne kan normalt fremsendes i perioden oktober/november.

Husk det elektroniske ansøgningsskema

Ministeriet skal modtage både en elektronisk ansøgning og en underskrevet kopi af den for at kunne behandle ansøgningen.

Indscannet underskrevet kopi af den elektroniske ansøgning og bilag skal sendes til udlodningsmidler@uvm.dk.

Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ministeriet tager samlet stilling til ansøgningerne ved den årlige fordeling af udlodningsmidlerne, og ministeriets indstilling forelægges Folketingets Finansudvalg i maj hvert år til godkendelse. Svaret om resultatet af behandling af ansøgningen kan derfor først forventes modtaget i juni.

Ansøgeren skal være opmærksom på, at status for ansøgningen ikke kan oplyses før Finansudvalgets tilslutning til ministeriets indstilling foreligger.

Sidst opdateret: 22. april 2021