Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 17. maj 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Foreninger, interesseorganisationer og museer, der arbejder med og har indgående viden om Holocaust og/eller andre folkedrab, kan ansøge om tilskud fra puljen.

Formål 

Puljens formål er at fremme elevengagerende undervisningsaktiviteter i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, der udbreder kendskab til og erindring om Holocaust og andre folkedrab. Aktiviteterne forventes endvidere at bidrage til elevers afstandtagen fra racisme og fremmedhad og understøtte deres demokratiske medborgerskab. 

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan fra puljen søges om tilskud til projekter, der omfatter én eller flere undervisningsaktiviteter, som understøtter puljens formål, og som forudsætter elevengagering og fokus på undervisning. Det kan fx. være:  

  • Besøg af overlevere og efterkommere af overlevere fra Holocaust eller andre folkedrab
  • Aktiviteter på Auschwitz-dagen
  • Besøgstjeneste på museer
  • Aktiviteter på skoler/institutioner.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til elevengagerende aktiviteter der fremmer undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne 2022” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale” findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 0,8 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 17. maj 2022, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023