Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 13. januar 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Der kan fra den 1. december 2015 ansøges om midler fra puljen om kollektiv vejledning

Hvem kan søge?

Forsøgene skal gennemføres af eller i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, men også andre relevante parter kan deltage. For at sikre regionalt samarbejde, ønskes fra hver af de fem UU-regioner et begrænset antal ansøgninger.

Projektperiode

Projektperioden er 1. februar 2016 til 30. september 2016.

Formål

Forsøgene skal medvirke til at udvikle nye modeller, koncepter, metoder og praksis i UU’s kollektive vejledning og gruppevejledningen i udskolingen (7. – 9./10. klasse) for blandt andet at kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Forsøgene skal endvidere medvirke til at udvikle vejledernes kompetencer inden for den kollektive vejledning og gruppevejledning.

Projektansøgere forpligter sig på at deltage i kvalitativ ekstern evaluering, som forestås af Evalueringsinstituttet EVA.

Målgruppe

Målgruppen for denne vejledning er alle elever i udskolingen, og der skal derfor tænkes i en indsats, der tager højde for ligheder og forskelligheder i målgruppen.

Projektet er delt i to runder, og det er anden runde, gældende 2016, der nu kan søges midler til. Der er mulighed for at søge om midler til forsøg, der ligger i forlængelse af første rundes projekter.

Hvad kan der søges støtte til?

Forsøgene skal medvirke til at udvikle nye modeller, koncepter, metoder og praksis i UU’s kollektive vejledning og gruppevejledningen i udskolingen (7. – 9./10. klasse) for blandt andet at kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Forsøgene skal endvidere medvirke til at udvikle vejledernes kompetencer inden for den kollektive vejledning og gruppevejledning.

Projektansøgere forpligter sig på at deltage i kvalitativ ekstern evaluering, som forestås af Evalueringsinstituttet EVA.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Skemaet ligger på indberetninger.uvm.dk. Skemaet hedder ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler - Kollektiv Vejledning”.

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk.

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal VEJ + blanketnummer fremgå.

To betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
  • Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan (maks. 4000 ord), inklusiv budget. Projektplanen vedhæftes som et særskilt dokument i det elektroniske ansøgningsskema.

Midler til fordeling

Det samlede beløb i puljen udgør 1.250.000 kr. for 2016.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til 2. runde er onsdag den 13. januar 2016.

Sidst opdateret: 10. januar 2020