Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 27. november 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Med denne pulje sættes der særligt fokus på behovene for tilbud til voldsudsatte mænd. Forsøgene skal omfatte botilbud, hvor voldsudsatte mænd kan medbringe deres børn, og tilbuddene skal tilbyde for eksempel juridisk, socialfaglig og psykologisk rådgivning og hjælp til opbygning af netværk. Der ydes støtte for årene

Med forsøgene skal det afklares, om der er et behov for midlertidige døgntilbud, ligesom det skal afdækkes, hvilke konkrete behov sådanne døgntilbud skal kunne afhjælpe.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, regioner, selvejende institutioner, NGO’er og frivillige foreninger.

Tidsramme

Der vil blive indgået aftaler inden udgangen af 2015. Der vil blive ydet støtte til 3-årige projekter for årene 2016-18.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er den 27. november 2015, klokken 12.00.

Sidst opdateret: 8. december 2020