Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 1. februar 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Som led i den nationale Handlingsplan mod vold i familien og i nære relationer offentliggøres hermed en ansøgningspulje på 6,5 millioner kroner inklusiv moms til projekter om rådgivning, støtte og behandling til stalkingudsatte kvinder og mænd over hele landet.

Med den nye pulje skal indsatsen på dette område yderligere styrkes i forhold til:

Landsdækkende rådgivning, støtte og behandling, så flere stalkingudsatte i hele landet kan få et relevant tilbud, der kan hjælpe dem til et liv fri fra stalking.

Gennemførelse af et kompetenceløft hos grupper af fagpersoner, så de bedre er i stand til at yde den rigtige hjælp og støtte til de personer, der har været udsat for stalking.

Den primære målgruppe for tilbuddet under puljen er kvinder og mænd, der udsættes for stalking. Stalkeren kan blandt andet være en nuværende eller tidligere partner, en nabo, en kollega eller en bekendt.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, regioner, selvejende institutioner, NGO’er og frivillige foreninger.

Tidsramme

Midlerne skal anvendes i perioden fra begyndelsen af 2016 til udgangen af 2018.

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgninger til puljen er mandag den 1. februar 2016, kl. 12.00.

Sidst opdateret: 8. december 2020