Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. november 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Puljen skal finansiere behandlingstilbud til unge kvinder og mænd, der er eller har været udsat for kærestevold, så de unge bliver i stand til at bearbejde deres oplevelser med voldelige kæresteforhold. Samtidig skal behandlingstilbuddene give de unge redskaber, så de kan undgå at indgå i et voldeligt forhold igen.

Behandlingstilbuddene til kærestevoldsudsatte skal bidrage med mere viden om behovet for sådanne tilbud til unge, og i hvilket omfang tilbuddene hjælper de unge videre med deres normale liv. Tilbuddene skal på denne baggrund være i stand til at benytte og videreudvikle den eksisterende viden om, hvilke initiativer, der har en positiv effekt for de unge.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, regioner, selvejende institutioner, NGO’er og frivillige foreninger.

Tidsramme

Der vil blive indgået aftaler inden udgangen af 2015. Der vil blive ydet støtte til projekter for årene 2016-18.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er den 30. november 2015, klokken 12.00.

Sidst opdateret: 10. januar 2020