Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 8. januar 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan anmode om udbetaling af tilskud?

De organisationer, foreninger med videre, som kan anmode om udbetaling af driftslignende tilskud, er nævnt ved navn på finansloven for 2020 på:

  • § 20.89.03.20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning mv.
  • § 20.89.03.30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning.

Hvad ydes tilskud til?

Driftslignende tilskud støtter gennemførelse af konkrete aktiviteter, det kan for eksempel være udstillinger, mødeafholdelser, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det kan både være nye aktiviteter og/eller vedvarende kerneaktiviteter, som gentages år for år. Tilskuddet ydes desuden til administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne.

Tilskuddet dækker ikke udgifter til den almindelige drift.

Hvordan anmodes der om tilskud?

Læs ”Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet 2020” (pdf) for at få nærmere information om proceduren for anmodning og vilkår for tilskud. Vejledningen kan også findes under ”Relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2020”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Den samlede økonomiske tilskudsramme bliver besluttet med Folketingets vedtagelse af finansloven for 2020. Tilskudsrammen meldes ud med forbehold for finanslovens vedtagelse og eventuelle ændringer i denne sammenhæng. Det vil sige, at der kan ske ændringer i såvel tilskudsmodtagere som beløb.

Det maksimale tilskud, der kan anmodes om i 2020, fremgår af oversigten Bilag 1. Modtagere af driftslignende tilskud 2020 (pdf), som også kan findes under ”Relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2020”.

Anmodningsfrist

Frist for indsendelse af anmodninger er onsdag den 8. januar 2020 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om anmodning, udbetaling og administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Sidst opdateret: 21. juli 2023