Hop til indhold

Hvem kan anmode om udbetaling af tilskud?

De organisationer, foreninger med videre, som kan anmode om udbetaling af driftslignende tilskud, er nævnt ved navn på finansloven for 2018 på:

  • § 20.89.03.20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning mv.
  • § 20.89.03.30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Hvad ydes tilskud til?

Driftslignende tilskud støtter gennemførelse af konkrete aktiviteter, der for eksempel kan være udstillinger, mødeafholdelser, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det kan både være nye aktiviteter og/eller vedvarende kerneaktiviteter, som gentages år for år. Tilskuddet ydes desuden til administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne.

Tilskuddet dækker ikke udgifter til den almindelige drift.

Hvordan anmodes der om tilskud

Læs Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 for at få nærmere information om proceduren for anmodning, vilkår for tilskud mv. Vejledningen findes under relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2018, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Den samlede økonomiske tilskudsramme bliver besluttet med Folketingets vedtagelse af finansloven for 2018. Tilskudsrammen meldes ud med forbehold for finanslovens vedtagelse og eventuelle ændringer i denne sammenhæng, det vil sige, at der kan ske ændringer i såvel tilskudsmodtagere som beløb.

Det maksimale tilskud, der kan anmodes om i 2018, fremgår af oversigten Bilag 1. Modtagere af driftslignende tilskud 2018, som findes under relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2018.

Anmodningsfrist

Frist for indsendelse af anmodninger er tirsdag den 5. december 2017 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om anmodning, udbetaling og administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023