Hop til indhold

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder driftslignende tilskud til en række foreninger, organisationer mv. Tilskuddene afholdes under forudsætning af bevilling på finansloven for 2017 af finanslovskonto 20.89.03.

Målgruppen

Tilskudsmodtagerne er nævnt ved navn på finansloven. De skal derfor ikke ansøge om deres tilskud, men anmode om at få det på finansloven afsatte tilskud udbetalt og samtidig give en række oplysninger. Det er alene organisationer, foreninger mv., som fremgår af finanslovens §§ 20.89.03.20 og 20.89.03.30, der kan anmode om udbetaling af denne type tilskud.

Hvad der kan anmodes om tilskud til

Tilskuddet gives til gennemførelse af aktiviteter. Med gennemførelse af aktiviteter menes for eksempel udstillinger, mødeafholdelser, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Det kan både være nye aktiviteter og vedvarende kerneaktiviteter, som gentages år for år.

Hvordan anmoder man om tilskud

Udfyld det elektroniske anmodningsskema 265 ”Anmodning om driftslignende tilskud 2017” mv., som findes her på siden. Brugernavn og password til skemaet sendes til tilskudsmodtagerne i forbindelse med indkaldelsen af anmodninger.

Der skal desuden sendes en indscannet og underskrevet kopi af anmodningen inklusive bilag til puljefou@uvm.dk markeret ”Driftslignende tilskud + blanketnummer” i e-mailens emnefelt.

Vejledning til anmodning

Inden man udfylder anmodningsskemaet, skal man læse ”Vejledning til anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling”, som findes her på siden.

Anmodningsfrist

Anmodningsfristen er den 22. november 2016, klokken 12.00.

Svar på anmodning

Når anmodningen er modtaget, vil den blive behandlet i ministeriet. Såfremt der er behov for justeringer i anmodningen – for eksempel målgruppebeskrivelse, budget, effektmål mv. (kravene varierer afhængig af tilskuddets størrelse) – vil man blive kontaktet herom.

Når finansloven for det kommende finansår er vedtaget, vil man få svar på sin anmodning i form af et bevillingsbrev.

Administration af tilskuddet og afrapportering

Læs mere om regnskab, revision og øvrige krav til afrapportering for driftslignende tilskud.

Sidst opdateret: 26. april 2021