Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen udløb den 8. januar 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan anmode om udbetaling af tilskud?

De organisationer, foreninger med videre, som kan anmode om udbetaling af driftslignende tilskud, er nævnt ved navn på forslaget til finansloven for 2021 på:

  • § 20.89.03.20.  Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning mv.
  • § 20.89.03.30.  Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Hvad ydes tilskud til?

Driftslignende tilskud støtter gennemførelse af konkrete aktiviteter, der for eksempel kan være udstillinger, mødeafholdelser, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det kan både være nye aktiviteter og/eller vedvarende aktiviteter, som gentages år for år. Tilskuddet ydes desuden til administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne.

Tilskuddet dækker ikke udgifter til den almindelige drift.

Hvordan anmodes der om tilskud?

Læs ”Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet 2021” for at få nærmere information om proceduren for anmodning, vilkår for tilskud mv. Vejledningen findes under ”Relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2021”, hvor også de skabeloner og skemaer, der skal anvendes, kan findes. 

Midler til fordeling

Den samlede økonomiske tilskudsramme bliver besluttet med Folketingets vedtagelse af finansloven for 2021. Tilskudsrammen meldes ud med forbehold for finanslovens vedtagelse og eventuelle ændringer i denne sammenhæng, det vil sige at der kan ske ændringer i såvel tilskudsmodtagere som beløb.

Det maksimale tilskud, der kan anmodes om i 2021, fremgår af oversigten Bilag 1. Modtagere af driftslignende tilskud 2021, som findes under ”Relevante dokumenter for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud 2021”.

Anmodningsfrist

Frist for indsendelse af anmodninger er fredag den 8. januar 2021 kl. 13.00

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om anmodning, udbetaling og administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023