Hop til indhold

Hvem kan søge

Tilskud gives til de organisationer, som fremgår af udmøntningsaftalen fra maj 2020 og er gengivet i oversigt over tilskudsmodtagere nedenfor.

Formål

Situationen med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag.

Gennem aftalen er der blandt andet afsat midler til udvalgte interesseorganisationer til støtte af socialt udsatte unge på STU.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne skal anvendes til en styrket indsats for socialt udsatte unge gennem individuel indsats for elever, som vurderes særligt udsatte i forbindelse med deres tilbagevenden til STU-undervisningen på institutionen, jævnfør aftalen.

Det er op til den enkelte modtagerorganisation i STU-Alliancen at vurdere, hvordan tilskuddet bedst kan anvendes i overensstemmelse med aftaleteksten og støttepunkter nedenfor, herunder hvordan midlerne hurtigst og mest effektfuldt kommer ud og understøtter indsatser for elever og institutionerne.

Det forudsættes, at der ved udmøntningen af midlerne i de enkelte organisationer er et kontinuerligt fokus på brugerperspektivet.

Læs "Vejledning om Tilskud i forbindelse med COVID-19 til udvalgte interesseorganisationer på STU-området – til støtte af socialt udsatte unge på STU (pdf)" for yderligere information om tildelingspuljen.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 10 millioner kroner til formålet.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Maja Schiøth Dyrby, 23 74 36 81, Maja.Schioth.Dyrby@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023