Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

OBS: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 31. oktober 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Alle faglige foreninger og andre relevante parter på det gymnasiale område opfordres til at ansøge om tilskud til udvikling af efteruddannelsesmaterialer for lærere og ledere.

Formål

Formålet er at sikre, at der i lyset af den politiske aftale af 3. juni 2016 om en gymnasiereform udvikles nyt og relevant efteruddannelsesmateriale, der understøtter gymnasiereformens intentioner om at styrke elevernes faglige færdigheder og kundskaber og opdatere fagligheden, så den er i takt med samfundsudviklingen og ruster eleverne til at tage en videregående uddannelse.

Det gælder især inden for følgende områder i fagene:

 • Innovative kompetencer
 • Digitale kompetencer
 • Globale kompetencer
 • Karrierekompetencer
 • Demokratisk forståelse
 • Skriftlig formidling
 • Formativ evaluering
 • Fagligt samspil

Samt inden for de særlige indsatser i de enkelte fag, der fremgår af den politiske aftale.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til udvikling af såvel enkeltfagligt som flerfagligt efteruddannelsesmateriale. Der kan også søges tilskud til udvikling af efteruddannelsesmateriale, der understøtter det nye studieretningsudbud på de gymnasiale uddannelser.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger indgår i et samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, således at efteruddannelsesmaterialet kan anvendes på nationalt udbudte kurser, fx Faglig Udvikling i Praksis (FIP) eller på den faglige forenings egne kurser – med det formål at materialet kan komme alle interesserede lærere og ledere til gode.

Tildelingskriterier

Ved ansøgningsrunden prioriteres ansøgninger inden for de områder er anført i ovenstående afsnit formål samt inden for de områder, der i øvrigt er omfattet af gymnasiereformen.

Tilskudsramme

Puljen for 2016 udgør 2 millioner kroner.

Tilskudsrammen for udvikling af enkeltfagligt materiale er normalt maksimalt 45.000 kroner, mens rammen for udvikling af flerfagligt materiale normalt er maksimalt 90.000 kroner.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning foregår med det elektroniske ansøgningsskema ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler – Udvikling af efteruddannelse til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser”.

Ansøgningerne skal desuden aflevere en projektplan (udfyld dette Word-dokument) og et budget.

Har I tidligere søgt, kan I bruge den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde. Nye ansøgere får en kode og et password ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, skal den printes, underskrives og indscannes. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen skal sendes sammen med projektplanen og budgettet til puljefou@uvm.dk. I emnefeltet skal der stå ”GTK + blanketnummer”.

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller af den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af mail med ansøgningen er tirsdag den 31. oktober 2016 kl. 12.

Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Tidsplan

 • Ansøgningsfristen for projekter: 31. oktober 2016 kl. 12
 • Ansøgerne kan forvente svar senest den 16. december 2016
 • Udviklingsarbejdet skal være gennemført og evalueret senest den 1. december 2017
 • Ansøger indsender rapport og regnskab fra projektet senest den 31. januar 2018 

Afrapporteringskrav

Når udviklingsarbejdet er afsluttet, skal ansøgeren indsende et regnskab og en rapport med afrapportering af de væsentligste aktiviteter i udviklingsarbejdet. 

Rapporten og regnskabet med tilhørende ledelseserklæring skal indscannes og sendes til puljefou@uvm.dk.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen kan stilles til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 24. februar 2020