Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 16. maj 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Offentlige institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller forberedende grunduddannelser.

Formål

Puljens formål er at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland, og skal dermed være med til at øge danske elevers kendskab til klima, historie, kultur, sprog, samfundsforhold og natur i de øvrige dele af rigsfællesskabet.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til at gennemføre studieture til Færøerne og Grønland i skoleåret 2022/2024.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om rejsepulje til studieture til Færøerne og Grønland 2022/2024” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 4,1 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 16. maj 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023