Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge 

Offentlige institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller forberedende grunduddannelser. 

Formål

Puljens formål er at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland og skal dermed være med til at øge danske elevers kendskab til klima, historie, kultur, sprog, samfundsforhold og natur i de øvrige dele af rigsfællesskabet. 

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til at gennemføre studierejser til Færøerne og Grønland i skoleåret 2019/2020.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om rejsepulje til studieture til Færøerne og Grønland 2019/2020” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale” kan I finde ansøgningsblanketten, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 1 million kroner til puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 25. november 2019, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til: Michaela Hjorth Bønnelykke, tlf.: 33 92 54 65 eller e-mail: michaela.hjorth.bonnelykke@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023