Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 2. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Offentlige institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller forberedende grunduddannelser.

Formål

Puljens formål er at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland og skal dermed være med til at øge danske elevers kendskab til klima, historie, kultur, sprog, samfundsforhold og natur i de øvrige dele af rigsfællesskabet.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til at gennemføre studieture til Færøerne og Grønland i skoleårene 2021/2023.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om rejsepulje til studieture til Færøerne og Grønland 2021/2023” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 4,0 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 2. september 2021, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023