Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 13. november 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Faglige foreninger, udbydere af gymnasiale uddannelser og andre relevante parter på det gymnasiale område kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Puljen til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser har til formål at sikre, at der i forlængelse af gymnasiereformen udvikles nyt og relevant efteruddannelsesmateriale til gymnasielærere og -ledere. Efteruddannelsesmaterialet skal dels understøtte gymnasiereformens intentioner om at styrke elevernes faglige færdigheder og kundskaber, dels opdatere fagligheden, så den er i takt med samfundsudviklingen og ruster eleverne til at tage en videregående uddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om midler til udvikling af enkeltfagligt og flerfagligt efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere. Det gælder især inden for områderne:

  • Digital dannelse og kompetencer
  • Særlige indsatser i de enkelte fag, der fremgår af den politiske aftale, for eksempel i matematik, fremmedsprog og naturvidenskabelige fag
  • Professionsretning og praksisorientering i fagene på hf-uddannelsen

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2,0 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 13. november 2018, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Frederik Stobbe, Frederik.Stobbe@stukuvm.dk eller Sune Weile, Sune.Weile@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023