Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 8. juni 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle udbydere af de gymnasiale uddannelser hhx og stx.

Formål

Udvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig skal tilbyde elever fra hhx og stx at komme på udvekslingsophold i Frankrig. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på både det danske og franske samfund.

Udvekslingsprogrammet giver omfatter mulighed for støtte til at gennemføre kort ophold af cirka 10 dages varighed eller længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.

Som led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig. Udvekslingsopholdene i Frankrig skal finde sted i efterårssemester 2018.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde den ansøgningsskabelon, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 1,25 millioner kroner til puljen. Der gives ikke tilsagn om tilskud på over 60.000 kroner per skole.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er fredag den 8. juni 2018 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Anne Sophie Callesen, e-mail: anne.sophie.callesen@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023