Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 16. august 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Formål 

Puljens formål er at understøtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i naturvidenskabelige olympiader og større nationale konkurrencer mv. i matematik, fysik, kemi, biologi mv. for at øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

Hvem kan søge

Faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der understøtter dansk deltagelse i naturvidenskabelige olympiader gennem et internationalt netværk eller som afholder større nationale konkurrencer mv.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

- dansk deltagelse i internationale, hovedsagelig naturvidenskabelige olympiader og de tilhørende danske/nordiske indledende aktiviteter. Målgruppen for olympiaderne skal være aktiviteter, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser.

- afholdelse af større nationale konkurrencer med fokus på naturvidenskab, hvor målgruppen er elever i de gymnasiale uddannelser eventuelt suppleret med deltagelse fra grundskolens ældste klasser blandt andet med formål at lette overgangen til de gymnasiale uddannelser.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. (Olympiadepuljen/FL 2022) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes også kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 3,279 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 16. august 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023