Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 17. oktober 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der gennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader eller som afholder nationale konkurrencer.

Formål

Puljens formål er at understøtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i internationale naturvidenskabelige olympiader og afholdelse af større nationale konkurrencer i matematik, biologi, fysik, kemi, naturgeografi mv. for at øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • støtte af dansk deltagelse i internationale, hovedsagelig naturvidenskabelige olympiader, og de tilhørende danske/nordiske indledende aktiviteter, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser.
  • støtte af afholdelse af større nationale konkurrencer med fokus på naturvidenskab, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser eventuelt med supplerende deltagelse fra grundskolens ældste klasser blandt andet med formål at lette overgangen til de gymnasiale uddannelser.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv. 2017/2018 (olympiadepuljen)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er cirka 3,334 millioner kroner i puljen, som forventes fordelt således:

  • Naturvidenskabelige olympiader: 2,123 millioner kroner.
  • Nationale konkurrencer: 1,211 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 17. oktober 2017 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål om hvilke projekter puljen kan finansiere (formål, hvem er ansøgningsberettiget mv.) kan stilles til fagkonsulent Lars Andersen, lars.andersen@stukuvm.dk 

Sidst opdateret: 1. august 2022