Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

OBS: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 28. september 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.


Olympiadepuljen er oprettet til at støtte faglige olympiader og konkurrencer for elever, hovedsagelig på de gymnasiale uddannelser. Puljen er primært skabt til de naturvidenskabelige fag.

Formålet er at støtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever, og samtidig skal deltagelse i konkurrencerne  øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

Ansøgere til puljen

Institutioner, skoler, faglige foreninger, frivillige organisationer og ngo’er kan søge midler fra puljen til af holde olympiader og konkurrencer i enkelte fag. Aktiviteten skal som udgangspunkt være knyttet til en national konkurrence eller en international olympiade.

Ansøgningen

Ansøgning sker med et ansøgningsskema og et budgetskema. De udfyldte skemaer scannes og sendes sammen med eventuelle andre bilag til puljefou@uvm.dk. Af mailens titellinje skal ordet Olympiade fremgå.

Download ansøgningsskema (word)

Download budgetskema (xls)

Ansøgningsskema til Olympiadepuljen (word)
Budgetskema til ansøgningen (xls)

Sidst opdateret: 10. januar 2020